Producenci
Zwroty i reklamacje

 

REKLAMACJE

 

1. Reklamacje wad jakościowych powinny być przekazywane Sprzedawcy na piśmie jak najszybciej, ale nie później niż:
- W ciągu 2 dni od daty otrzymania wyrobu – na wady zewnętrze i odchyłki wymiarowe.
- W ciągu 7 dni od daty otrzymania wyrobu – na wady wewnętrzne.
Niedotrzymanie powyższych terminów przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do odrzucenia reklamacji i tym samym utracenia przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Decyzję o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji Sprzedawca podejmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z pisemną reklamacją przez Kupującego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do bycia stroną przy rozpatrywaniu reklamacji z klientem końcowym Kupującego pod rygorem odrzucenia reklamacji przy braku takiej możliwości. Jednocześnie brak możliwości udziału Sprzedającego w procesie reklamacyjnym z klientem końcowym wyłącza odpowiedzialność kontraktową Sprzedającego.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dalszej obróbki (spawanie, obróbka cieplna itp.) przeprowadzanej przez Kupującego po dostawie odlewów przez Sprzedającego. W przypadku braku specjalnych uzgodnień zawartych w zamówieniu, ewentualne nieciągłości ujawnione na powierzchniach obrabianych mechanicznie przez Kupującego uznawane są za dopuszczalne.
4. Jeżeli reklamacji podlegają odlewy obrabiane mechanicznie, cieplnie lub spawalniczo, zobowiązuje się Kupującego do wstrzymania dalszych prac do czasu zakończenia jej rozpatrywania. Niedotrzymanie tego warunku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za koszty dalszej obróbki przedmiotu reklamacji.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe produktów, jeżeli błąd spowodowany jest przekazaniem przez Kupującego niepełnej wymaganej dokumentacji dotyczącej warunków technicznego wykonania.
6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia ceny produktów w ustalonym terminie.
7. Przedmiotem reklamacji nie mogą być :
- części nabyte z innych źródeł zakupu z pominięciem Sprzedawcy.
- naprawy części bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
- uszkodzenia wynikłe z powodu niewłaściwego transportu, przechowywania i składowania części.
- części, których własności uległy zmianie wskutek dalszej obróbki np. spawalniczej, cieplnej lub mechanicznej prowadzonej przez Kupującego.
7. Sprzedający nie odpowiada za zwłokę w dostawie towaru w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi transportowej.

 

Produkty podlegające reklamacji należy wysłać na adres:

Byteks Zbigniew Śliwiński
Górnicza 3
44-193 Knurów

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl